Huvudmeny
Händer som håller jordklotet

Internationell koordinator

Högskolans internationella koordinatorer ger information och stöd till in- och utresande studenter.

De internationella koordinatorerna kan bl.a. informera om möjligheter till studier, praktik eller fältstudier utomlands. Som internationell student i Borås kan du få information och stöd i frågor som rör att studera och leva i Sverige t.ex. försäkring, uppehållstillstånd och studentbostad. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Vill du träffa internationella studenter i Borås kan du kontakta föreningen ESN Borås. De är aktiva vid introduktionen för nya inresande studenter och organiserar integrationsfrämjande aktiviteter under terminerna där både internationella och svenska studenter är välkomna att delta.