Huvudmeny

Aktuellt

Äldre händer

2019-07-23

Bättre vårdplanering behövs sköra äldre

Sköra äldre har flera sjukdomar och läggs ofta in på sjukhus. Deras vård kräver en komplex och omfattande strategi från vårdpersonalen. Forskning visar att den planeringen har brister, dålig samverkan och kommunikation leder istället till fler sjukhusbesök.

– I min avhandling har jag studerat verksamheten. Vi vet att det finns brister och att det finns riktlinjer som ska motverka problemen, men hur görs detta i praktiken? Hur sker vårdplaneringsmöten med sköra äldre personer och hur samverkar personal mellan vårdorganisationerna. Vad är det som sker och vad är det som inte fungerar? Berättar Angela Bångsbo.