Huvudmeny

Aktuellt

Demonstration av arbetet i en ambulans

2019-05-20

Ambulans som rullande labb ska utveckla akutsjukvården

En mobil testbädd i form av en fullt IT-utrustad ambulans ska bidra till ökad kunskap om ny teknik och nya arbetsätt inom akutsjukvården.

I forskningsprojektet ”PreTest – en mobil testbädd för prehospital sjukvård” har en ambulans specialutrustats för att kunna göra simuleringar och ljud- och bildupptagningar.

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om akutsjukvårdens digitalisering avseende ny teknik och arbetssätt. En central aktör i genomförandet är PreHospen – Centrum för prehospital forskning, vid Högskolan i Borås.