Huvudmeny

Aktuellt

Åsa Israelsson-Skogsberg

2020-02-25

Nya perspektiv hjälper barn med hemventilator

Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som understödjer eller helt ersätter barnets andning. En ny avhandling ger mer kunskap kring barnens, familjernas och de personliga assistenternas upplevelser.

I dag finns både nya läkemedel samt avancerade behandlingsstrategier som innebär att det går att överleva sjukdomar som inte tidigare var möjligt. Barn med hemventilator lever sina liv hemma tillsammans med sina familjer, ofta med stöd av personliga assistenter. Det är viktigt att veta hur dessa familjer upplever sin situation för att kunna lägga upp vårdstrategier och stötta familjerna på bästa sätt.