Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Forskningspodden

Tidigare avsnitt av Forskningspodden

En podcast från Högskolan i Borås där våra forskare ger svar på och diskuterar aktuella forskningsfrågor. 

Du kan lyssna på podden direkt här på webbplatsen eller via andra tjänster där poddar finns. Hör gärna av dig med tips, frågor och synpunkter till kommunikation@hb.se.Bild: Nicklas Salomonson

Avsnitt 5 2017. Att jobba med jobbiga kunder


Respektlöshet, trakasserier, fylla, oartighet eller kriminellt beteende - kunder kan verkligen vara jobbiga. Nicklas Salomonson, docent i företagsekonomi, har forskat kring hur kunder beter sig och hur personalen hanterar dem när de blir besvärliga.


Forskningspodden, Avsnitt 5 2017. Att jobba med jobbiga kunder, på Libsyn (extern länk)Bild: Viktor Aldrin

Avsnitt 4 2017. Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar


Viktor Aldrin, universitetslektor i SO-didaktik, är expert på hur kristendom praktiseras och hur lärare undervisar i religion. Han forskar just nu om skolavslutningar i kyrkan, ett hittills outforskat område. I podden diskuterar han bland annat om hur hans nya läromedel i religion kan bidra till respekt och intresse för religiösa.


Forskningspodden, Avsnitt 4 2017. Skola, tradition och religion – olika synsätt som krockar, på Libsyn (extern länk)Bild: Nils-Krister Persson.

Avsnitt 3 2017. Kan smarta textilier förändra samhället?


Nils-Krister Persson, docent inom Smart Textiles, renar vatten och bygger muskler med och av textil. Han berättar om möjligheterna med smarta textilier.


Forskningspodden, avsnitt 3, 2017: "Kan smarta textilier förändra samhället?" på Libsyn (extern länk)Avsnitt 2 2017. "Rädslan är barnets värsta fiende"

Barn är kompetenta och kan berätta om sina upplevelser. Det berättar Katarina Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap, som i sin forskning fokuserar på små barn och gör deras röst hörd.

Hon har studerat hur barn mellan 3-7 år upplever nålstick inom vården och vilket stöd de behöver från sjuksköterskor och föräldrar. Gäst är Merja Vantaa Benjaminsson, barnsjuksköterska på barn-och ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) som berättar hur forskningsresultaten används på sjukhuset.


Forskningspodden, avsnitt 2, 2017: "Rädslan är barnets värsta fiende" på Libsyn (extern länk)Bild: Fredrik Ståhl.

Avsnitt 1 2017. Nyckeln till ett långt liv


En gammal människa som är frisk. Är det tack vare personens livsstil eller beror det på generna? Just nu analyserar Fredrik Ståhl och hans forskarkollegor vid högskolorna i Borås och Skövde 400 salivprover och enkätsvar för att ta reda på svaret på de här frågorna. I första avsnittet av vårens säsong av Forskningspodden berättar han om bakgrunden till projektet och hur långt de har kommit hittills. Han berättar också om sin ytterst personliga anknytning till projektet.


Forskningspodden, avsnitt 1, 2017: "Nyckeln till ett långt liv" på Libsyn (extern länk)Bild: Filip Asphäll, Maja Gunn och Camilla Larsson.

Avsnitt 5 2016. Konstnärlig forskning som utmanar


I juni 2016 disputerar konstnären, designern och forskaren Maja Gunn vid Textilhögskolan. I sin avhandling har hon i en rad projekt provocerat och tänjt på gränser kring hur det går att arbeta med mode för att utmana det heteronormativa synsätt som är dominerande i dag. Tillsammans med Camilla Camilla Larsson, som är doktorand i konstvetenskap och tidigare curator på Bonniers konsthall, diskuterar Maja Gunn sina olika projekt är tänkta att betraktas som vägar att föra in feministisk och queer teori i kreativa designprocesser. Till avhandlingen Body acts queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity.


Forskningspodden, avsnitt 5: "Konstnärlig forskning som utmanar" på Libsyn (extern länk)Bild: Kennert Orlenius, Avni Bajrami och Filip Asphäll.

Avsnitt 4 2016. Hur forskar man om inkluderande medborgarskap?


Kennert Orlenius är professor i pedagogiskt arbete och har bland annat intresserat sig för frågor som rör samhällsutveckling och medborgarskap. Tillsammans med Avni Bajrami från AB Bostäder i Borås diskuterar Kennert sin senaste vetenskapliga rapport ”Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby. Rapporten Inkluderande medborgarskap (pdf)


Forskningspodden, avsnitt 4: "Hur forskar man om inkluderande medborgarskap?" på Libsyn (extern länk)Katriina Byström, Filip Asphäll och Niklas Angmyr
Bild: Katriina Byström, Filip Asphäll och Niklas Angmyr.

Avsnitt 3 2016. Digitala arbetsplatser - hur har vi det på jobbet i framtiden?


Katriina Byström forskar om digitala arbetsplatser och i tredje avsnittet av Forskningspodden från Högskolan i Borås samtalar hon med Niklas Angmyr från företaget Palorial. Vad är en digital arbetsplats? Hur kommer framtidens arbetsplats att vara? Och vad innebär det när ens kollegor befinner sig på olika delar av jorden istället för i kontoret bredvid?


Forskningspodden, avsnitt 3: "Digitala arbetsplatser - hur har vi det på jobbet i framtiden?" på Libsyn (extern länk)Anita Pettersson, Pär Carlsson och Filip Asphäll
Bild: Anita Pettersson, Pär Carlsson och Filip Asphäll, programledare

Avsnitt 2 2016. Hur kan vi ta tillvara på askan från avfallsförbränning?


Vi möter Anita Pettersson, universitetslektor i resursåtervinning. Hon forskar bland annat om materialåtervinning och den aska som kommer från avfallsförbränning. Vi får också träffa Pär Carlsson, chef för strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö.


Forskningspodden, avsnitt 2: "Hur kan vi ta tillvara på askan från avfallsförbränning?" på Libsyn (extern länk)Anders Bremer och Camilla Palmén
Bild: Anders Bremer och Camilla Palmén

Avsnitt 1 2016. Var går gränsen?
Etik i ambulanssjukvården


Vi möter Anders Bremer, universitetslektor i vårdvetenskap. Han forskar om etiska frågeställningar inom ambulanssjukvården, till exempel i samband med hjärtstopp och när personer plötsligt avlider utanför sjukhus. Vi träffar också Camilla Palmén, ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården i Södra Älvsborg.

– Det handlar om att ha patienten i centrum och att alltid se till patientens bästa, samtidigt så är det ju så att det händer saker runt omkring, som påverkar ambulanssjuksköterskans sätt att agera i situationen, menar Anders Bremer.


Forskningspodden, avsnitt 1: "Var går gränsen?" på Libsyn (extern länk)