Huvudmeny
Bild på robot och handske

Design, textil och hållbar utveckling

Forskargruppen inom temat Design, textil och hållbar utveckling har som övergripande mål att etablera ett öppet, dynamiskt och långlivat ekosystem för forskning, innovation och utbildning inom smarta textilier.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Bland annat syftar forskningen till att utveckla material, teknologi, informations- och kommunikationstekniska (IKT) lösningar och applikationer för användning av smarta textilier i hälsobefrämjande och ergonomiska funktionskläder för fordonsindustri.

Forskargruppen ska också genomföra forskning kring material och IKT-lösningar för mjuk robotik baserad på smarta textilier. Samt att genomföra forskning kring hur smarta textilier kan användas för att stödja människa-teknik-interaktion t.ex. med robotar.

Dessutom ska forskargruppen sprida kunskap/teknologi till samhället t.ex. genom undervisning vid högskolorna i Skövde och Borås inom smarta textilier och härrörande applikationsområden.

Bild på Vincent Nierstrasz

 

 

Forskningsledare Vincent Nierstrasz,
Högskolan i Borås,
tema Design, textil och hållbar utveckling