Huvudmeny

2014-05-13 Förenade styrkor gör forskarna mer innovativa

E-tjänster. Det kan vara att rapportera in din arbetade tid på webben eller att använda din e-post. Nu ska ett projekt identifiera sätt som gör att företagen kan förvalta sina e-tjänster mer effektivt. Det är 1 av 8 forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Skövde inom temat Informations- och kommunikationsteknik. Projekten presenteras vid en workshop 14 maj.

Nästan alla företag använder sig av e-tjänster. E-tjänsterna kräver någon typ av förvaltning och drift. Det betraktas ofta som dyrt och tidskrävande. 
Hannes Göbel– Ett exempel på en förvaltningsrelaterad kostnad är när Stockholms stad förlängde sitt avtal ytterligare två år med den IT-leverantör som sköter deras e-tjänster. Det kostade dem 400 miljoner kronor, säger Hannes Göbel, forskare i informatik vid Högskolan i Borås. 
Tillsammans med Eva Söderström vid Högskolan i Skövde, är han projektledare i FRAME, ett forskningsprojekt om framtidens e-tjänster, som pågår inom det strategiska forskningssamarbetet med Skövde.

Syftet med projektet är att ta fram en metod och ett IT-stöd som stödjer företag i att bedriva effektiv e-förvaltning. Och det finns ett stort intresse att medverka från näringslivet, framförallt för att det handlar om möjligheten att reducera kostnader. Exempel på samarbetspartners är Volvo Cars, Ericsson, Evry, 3gamma och Sogeti. Organisationer från den publika sektorn som Varbergs kommun, Skövde kommun och Borås Stad deltar också i projektet.
– Kan vi skära kostnaderna med några procent möjliggör det för företagen och kommunerna att lägga pengarna någon annanstans, säger han.
De har kommit relativt långt i projektet. Bland annat har de besökt tolv av organisationerna som de samarbetar med, satt ihop en kravlista och genomfört intervjuer och workshops. De har även vidareutvecklat ett IT-system från ett tidigare projekt.

Forskarna i respektive stad arbetar i sina befintliga kontaktnät, sedan delar de med sig av sina resultat.
– I FRAME får vi möjlighet att kombinera våra styrkor mellan lärosätena och därmed kan vi bli mer innovativa och få fram mer användbara och högkvalitativa resultat som är nyttiga för fler, säger Eva Söderström.

Den 14 maj presenteras FRAME tillsammans med sju andra forskningsprojekt inom temat Informations- och kommunikationsteknik på en workshop. Bland annat handlar det även om golfsvingen, ett ambulansträningscenter och hobbyryttare och sociala medier. Då samlas forskare som ingår i projekten för att dela med sig av sin forskning men också lära sig mer om att söka finansiering inom EU.

Läs mer om workshopen.