Vård och välbefinnande

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskning inom vård och välbefinnande inbegriper forskare från området vårdutveckling och även forskare från pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. Från Högskolan i Skövde medverkar forskare från Institutionen för hälsa och samhälle. Det är ett jämt antal forskare från båda lärosätena och båda bidrar med lika mycket medel. Forskarna har startat flera projekt bland annat för att ta reda på hur man kan få en hälsosam ålderdom och hur man kan hantera långvarig smärta och sjukdom.

Bild på Maria Nyström

 

Forskningsledare Maria Nyström,
Högskolan i Borås,
Tema Vård och välbefinnande