Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård


Tid: 2018-03-08, 08:30 — 17:00
Plats: Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Nätverksträff

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård är ett tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för forskare och verksamma inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård – från hela landet.

Under en heldag presenteras aktuella forskningsresultat och projekt inom det prehospitala området från olika infallsvinklar. Uppdatera dig, dela med dig, socialisera dig. Nätverka!

PreHospen vid Högskolan i Borås och Forum för Prehospital FoU i VGR står bakom arrangemanget

Anmäl dig här