Huvudmeny

Disputation Fredrik Zimmerman


Tid: 2018-03-08, 13:00 — 15:00
Plats: C203, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen att närvara när Fredrik Zimmerman, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap disputerar med avhandlingen: ”Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet”