Huvudmeny

Spikning av avhandling, Katarina Michnik


Tid: 2018-04-12, 13:00 — 13:30
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Katarina Michnik spikar sin avhandling Samhällets allt-i-allo? - om folkbibliotekens sociala legitimitet på biblioteket.