Huvudmeny

Disputation Ulla Lindberg


Tid: 2018-11-30, 13:15 — 17:00
Plats: M404
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen när Ulla Lindberg disputerar i ämnet Resursåtervinning.
Titeln på avhandlingen är: Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets
Opponent är MariAnne Karlsson, professor vid Chalmers Tekniska Högskola.