Huvudmeny

Symposium: Haptisk kommunikation


Tid: 2019-08-22, 09:00 — 17:00
Plats: Vestindien C, Textile Fashion Centre, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Tillgång till information via synen eller hörseln hör till vardagen och tas ofta för given. Men hur ser det ut för personer som är dövblinda? Hur kan tillgången på information för dem underlättas? Välkommen till symposiet "Haptic Communication – Breaking the Barriers".

Forskningsprojektet SUITCEYES samlar spetsforskning från olika discipliner med målet att göra omvärlden tillgänglig för dövblinda genom att förstärka deras kommunikation och uppfattning om sin omgivning.

Symposiet vänder sig främst till forskare (inom studier om funktionsvariation, smarta textilier, haptik, sensorteknologi, lingvistik, maskininlärning och användarstudier) beslutsfattare (som arbetar för inkludering), och intressenter (dövblinda personer, familjer, tolkar, handläggare, stödorganisationer, samt övriga som är intresserade av frågor kring dövblindhet.

Symposiet kommer att hållas på engelska.

Föranmälan krävs.

Läs mer

Läs mer om symposiet (webbsida på engelska).