Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Inställt: Akademisk högtid


Tid: 2020-04-17

Med anledning av det nya coronaviruset har rektor fattat beslut om att årets akademiska högtid ställs in. Högtiden flyttas till nästa planerade tillfälle som är våren 2021, då vi hoppas kunna få chansen att uppmärksamma alla de som vi skulle firat i år.