Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Magasin 1866

Forskningsmagasinet 1866 har som syfte att på ett tillgängligt sätt sprida information om och från den omfattande forskning som bedrivs och ge en fördjupad bild av aktuell forskning vid Högskolan i Borås

År 1866 öppnade Tekniska Väfskolan i Borås, det som ligger till grund för nuvarande Textilhögskolan. Vi känner stolthet över vår historia och därför har årtalet fått ge namn åt högskolans forskningsmagasin.

Magasinet präglas till stor del av den forskning högskolan bedriver inom Textil och mode, men också av de andra områdena Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Handel och IT, Pedagogiskt arbete och Människan i vården.

Magasinet kommer ut två gånger per år och är indelat i tre vinjetter: Fokus, Aktuellt och Personligt. Här finns fördjupade reportage, personporträtt, krönikor och kortare nyheter om våra forskare och forskning som gör skillnad. Många av artiklarna finns även på engelska.

Läs artiklarna direkt på webben, bläddra i tidningen som pdf eller anmäl dig som prenumererat, så får du magasinet i tryckt form. 

Detta och mycket mer kan du läsa om i Magasin 1866.
Ett magasin från Högskolan i Borås med fokus på forskning.