Huvudmeny

1866

Ett magasin från Högskolan i Borås med fokus på forskning.

Ansvarig utgivare: Annie Andréasson Redaktörer: Anna Kjellsson och Solveig Klug Kontakt: kommunikation@hb.se Produktion: Yellon, yellon.se Tryckeri: Responstryck, Borås