Huvudmeny

2017-04-13 13:00

Studenter med fokus på hållbarhet


Möt Johanna och Ellinor som studerar på masternivå och är i uppstarten av sitt examensarbete om kommunikation kring hållbarhet till konsumenter,

Vad handlar ert examensarbete om?

Vi skriver vår uppsats om hur skoföretag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete till konsumenter. Syftet är att förstå hur hållbarhetsinformationen effektivt kommuniceras så att konsumenten förstår. Vi ser ett gap mellan företags intention och kunders kunskap kring hållbarhet och därför kändes det intressant att förstå hur vi kan minimera detta gap. Något annat vi tycker är intressant är e-handel vs den klassiska butikshandeln. Som vi vet handlar vi både online och offline (butik), därför tycker vi detta är en intressant del att analysera i relation till hur man bäst kan kommunicera och minska gapet. Exempelvis, hur tar kunder till sig av information bäst? Är det i butiksmiljö där försäljaren informerar, via information på hemsidan eller är det via information som medföljer skorna? 

Johanna Jahnstedt
26 år och läser masterprogrammet textilt management med inriktning på fashion management och marknadsföring.

Ellinor Widén
27 år och läser masterprogrammet textilt management med inriktning på styrning av den textila värdekedjan. 

Varför vill ni använda Handelslabbet för er uppsats?

För att förstå hur företaget kan kommunicera hållbarhet till konsumenten via sin webbsida. På så sätt kan vi förstå hur kommunikationen uppfattas på webben. Handelslabbet erbjuder ett verktyg som kan mäta ögats rörelse, s.k. eye tracking. Det verktyget kommer vi att använda för att förstå hur konsumenten tittar på ett företags webbsida och var de därför bör placera viktig och mindre viktig information. Informationen vi valt att fokusera på är hållbarhetsinformation men givetvis kan det vara applicerbart även på annan information. 

Kvinna som håller i ett par stövlarOm du fick välja ditt drömjobb, vad skulle det vara?

Herregud vilken svår och spännande fråga!

- Jag vill utvecklas inom hållbarhet och drömmer om att kunna bidra till att branschen utvecklas i den riktningen, säger Ellinor.

Och jag drömmer om ett svenskt ”Reformation” (LA-baserat klädföretag), men mer realistiskt så drömmer jag om att jobba med digital kommunikation och marknadsföring i ett e-handelsföretag, avslutar Johanna.

Text: Camilla Carlsson
Foto: Johanna Jahnstedt