Huvudmeny

2017-05-02 14:00

Kunden är modellen


Inom SIIR finns det forskare från en rad olika forskningsområden. Vi frågar Håkan Sundell, docent i datavetenskap och en av dem som genomför studier i samarbete med SIIR:s företag, om det verktyg som han, tillsammans med ett par andra forskare, tagit fram för att hjälpa företag för att förutse sina kunders kommande inköp.

Diagram på en griffeltavlaBerätta om det verktyg ni tagit fram.

- Verktyget handlar om att kunna analysera köpbeteenden, genom att leta igenom historik med kvitton för att hitta vilka kombinationer av inköpta varor som förekommer oftare än andra, berättar Håkan Sundell.
-  Det speciella med verktyget är att det är riktigt bra på att hitta kombinationer, ofta hittar det flera miljoner olika kombinationer, samt att verktyget hjälper effektivt till med att hitta vilka kombinationer som är intressanta. Intressanta kombinationer är ofta sådana som visar på lite överraskande kombinationer som man inte tidigare kände till, exempelvis att folk ofta köper en till synes udda vara ihop med en känt vanlig vara.

Ni har arbetat med verktyget några år, hur har det förändrats till idag?

- Det som är nytt med verktyget för tillfället, och troligtvis unikt i världen, är att vi nu kan hantera andra värden från kvittohistorik förutom själva kombinationen av varor. Vi som arbetat fram detta är Tuve Löfström, Rikard König och jag som tillhör samma forskningsgrupp, csl@bs. Denna forskning ligger inom ämnet maskininlärning som är en del av datavetenskap där man forskar om konstruktioner av algoritmer som man kan lära sig av och göra förutsägelser om gällande data. Sådana algoritmer fungerar genom att bygga modeller från exempelinmatningar för att göra datadrivna prognoser eller beslut, istället för att följa strikt statiska programinstruktioner.

Kan du ge exempel på hur ert verktyg kan fungera?

-  Exempelvis kan vi nu få fram vilken medelförsäljning som förekom i historiken knutet till en viss kombination av varor. På så sätt kan man göra sig en uppskattning vilken försäljning man förväntas uppnå om man använder sig av en viss kombination för att påverka kundens köpbeteende.

Samarbetar ni med några företag i dagsläget?

-  Ja, vi samarbetar med olika typer av företag, bl a ett par inom handelsområdet. Pga sekretess så kan jag inte nämna vilka det är men så mycket kan jag säga att det är större aktörer och vårt verktyg har ambitionen att göra skillnad i arbetet med att nå ut med rätt erbjudanden till kunderna vid rätt tillfälle.

Länk

Mer om csl@bs

Text: Camilla Carlsson
Foto: Mostphotos