Huvudmeny
Bröd

2019-05-15 08:30

Brödsvinn är en miljöbov – forskarna vill hitta lösning


Överraskande resultat när forskare vid Högskolan i Borås tittat på hur mycket matavfall som slängs under ett år. Resultatet genererade ett nytt projekt om brödsvinn.

– Den största typen av matavfall i livsmedelsbutiker är bröd. Jag kunde inte föreställa mig att bröd som är så lätt skulle utgöra en sådan stor del, säger Kim Bolton, professor inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

– Den totala mängden brödsvinn är 80 400 ton per år i Sverige. Detta inkluderar hela värdekedjan, det vill säga bagerier, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll med mera, säger Pedro Brancoli, doktorand i resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Pedro Brancoli, doktorand, Kamran Rousta, universitetslektor och Kim Bolton, professor, alla inom resursåtervinning, har tillsammans med en livsmedelsbutik undersökt hur mycket matavfall som uppstår under ett år.

Tack vare att livsmedelsbutiken hade samlat in data på allt matavfall som slängdes, kunde forskarna analysera och räkna på svinnet. Resultatet publicerades sedan i en artikel i tidskriften ”Recources, Conservation and Recycling”, under 2018 blev det den mest nedladdade artikeln. 

– Vi ser att det är ett relevant och aktuellt ämne. Och intresset för forskare inom området verkar vara stort, menar Pedro Brancoli.

– Området matsvinn är aktuellt för Sverige men det finns också med i FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Kim Bolton. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (extern länk).
FN:s globala mål

Efter att artikeln publicerats var det flera intresserade livsmedelsbutiker och bagerier som hörde av sig till forskarna.

– Flera i branschen har anat att det finns ett svinn, men det är ingen som har räknat på hur mycket det faktiskt är, säger Kim Bolton och fortsätter:

– Det är mer fokus på exempelvis kött. Om du jämför 1 kilo nötkött och 1 kilo bröd, så har bröd en liten miljöpåverkan, men eftersom det är så stora mängder bröd som slängs så har det en otrolig stor påverkan.

Nytt projekt om brödsvinn

Resultatet blev till ett nytt projekt där forskarna tillsammans med en livsmedelskedja och bageriet Fazer fokuserar på brödsvinnet och vilka förebyggande åtgärder som kan sättas in, som både är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

– Vi vill hitta en lösning som är hållbar genom hela kedjan. Vi ska inte skifta fokus så att brödet slängs i hushållen i stället för i butikerna.

– Våra samarbetspartners gör ett fantastiskt jobb genom att faktiskt vilja ta tag i detta och hitta åtgärder. De är också väldigt måna om att vi ska berätta för andra bagerier och leverantörer om resultaten, säger Kim Bolton.

Ett viktigt arbete framöver blir att samla aktörer, stora bagerier och livsmedelskedjor och skapa en lösning på problemet.

– Något som vi behöver ha mer kunskap om är de ekonomiska kostnaderna, vi vet inte vilka kostnader det skulle bli om vi till exempel skulle tillverka mer etanol av brödsvinnet. Och det är något vi ska arbeta vidare med nu, säger Kim Bolton.

Läs mer

Mer om Kim Bolton
Mer om Kamran Rousta
Mer om Pedro Brancoli

Läs artikeln i Recources, Conservation and Recycling (extern länk)

Text: Annie Klasén
Bild: mostphotos