Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Olika omslag av rapporten

Vetenskap för profession

Rapportserien "Vetenskap för profession" har två syften, dels att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. Dels ska den även publicera inlägg i en pågående diskussion kring forskningens inriktning och tillämpade metoder inom ramen för högskolans tanke kring vetenskap för profession.

Varje år ges fyra till sex rapporter ut i samband med en bokrelease där det finns tillfälle att lyssna på författarna och delta i diskussion kring bokens innehåll.

Här kan du läsa de rapporter som hittills har getts ut genom DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Om du vill ha ett tryckt ex. av rapporten så maila din beställning till: kommunikation@hb.se

Nr 45: Från tyst vår till het sommar: att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte, Brorström, Björn, Påhlsson, Birgitta

Nr 44: En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958. Sundeen, Johan.

Nr 43: Akademiskt ansvar. Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 4. Redaktörer: Martin G Erikson och Jenny Johannisson.

Nr 42: Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek. Hultgren, Frances och Johansson, Barbro.

Nr 41: Classroom. Thornquist, Clemens.

Nr 40: Att tjäna människans storhet. Idéhistoriska essäer om Birger Forell. Sundeen, Johan

Nr 39: Specialpedagogers samverkansuppdrag. En undersökning av en habiliterings samverkan med vårdnadshavare, skolor och förskolor.
Redaktör: Anna Norrström och Per-Åke Rosvall

Nr 38: Vägen till samarbete. Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center
Redaktör: Karin Dessne

Nr 37: Re: En ny samhällssektor spirar
Redaktör: Nils-Krister Persson

Nr 36: Ledarskap för livskraftiga organisationer
Redaktör: Margareta Oudhuis och Päivi Riestola

Nr 35: Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande - I en röra av värden och förutsättningar
Redaktör: Lotta Dellve och Maria Wolmesjö

Nr 34: Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling. Redaktör: Orlenius, Kennert. Hjelm, Fredrik. Lindqvist, Britt-Inger. Michnik, Katarina. Ljungar, Erik.

Nr 33: Hållbar framtid. En seminarieserie om företagande.  Brorström, Björn. Eklund, Stefan. Ekström, Karin M. Löfström, Mikael.

Nr 32: Rum för de yngsta. Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter. Johansson, Barbro, Hultgren, Frances.

Nr 31: The University of Borås as a sustainable university. Nolin, Jan, Brorström, Björn. 

Nr 30: Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. Nelhans, Gustaf, Eklund, Pieta.

Nr 29: Otec matters 2015Redaktörer: Dessne, Petter, Golmen, Lars.

Nr 28: Ledarskap i vården: att möta media och undvika personfokuserade drev. Dellve, Lotta, Wramsten Wilmar, Maria, Jacobsson, Christian, Ahlborg, Gunnar Jr.

Nr 27: Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn. Bartley, Kristina och Ericson, Mathias.

Nr 26: Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser. Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 3. Redaktörer: Erikson, Martin G., Johannisson, Jenny, Sundeen, Johan.

Nr 25: Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning. Hjelmgren, Daniel och Gustafsson, Eva.

Nr 24: Veljekset Keskinen: Finlands mest besökta shoppingdestination. Redaktör: Ekström, Karin M.

Nr 23: Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science: Selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish School of Library and Information Science. Redaktörer: Frenander, Anders, Nilsson, Skans Kersti.

Nr 22: Nätverk, trådar och spindlar : samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil. Ekström, Karin M., Salomonson, Nicklas.

Nr 21: I begynnelsen var ordet: ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi. Nyström, Maria.

Nr 20: Mot en mer hållbar konsumtion: en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder. Ekström, Karin M., Gustafsson, Eva, Hjelmgren, Daniel, Salomonson, Nicklas.

Nr 19: Högskolelandskap i förändring: utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås. Ekberg, Tim.

Nr 18: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Redaktör: Rönnmark, Lars.

Nr 17: Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola. Persson, Bengt.

Nr 16: Bildning och kunskapskulturer. Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2.Redaktörer: Lindh, Maria, Torhell, Catta, Sundeen, Johan.

Nr 15: Den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid. Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 1. Redaktörer: Lindh, Maria, Sundeen, Johan.

Nr 14: Från förtätning till kluster – Borås utveckling som textilt centrum. Knalleandan i gungning? Edström, Anders.

Nr 13: Två företag och två förändringsprocesser – Värdeökning och Tillväxt. Knalleandan i gungning? Oudhuis, Margareta.

Nr 12: Undervisning i en ICA-butik. Sundström, Malin, Hagberg, Johan.

Nr 11: Digitalisering av Gekås Ullared – på andra sätt än alla andra? Fenomenet Ullared – en förstudie. Lind, Mikael.

Nr 10: 20 år med Institutionen Ingenjörshögskolan : historik, nuläge och framtid.Redaktör: Kratovic, Belma.

Nr 9: Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden. Brorström, Björn, Edström, Anders, Oudhuis, Margareta.

Nr 8: Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte. Artiklar sprungna ur en seminarieserie vid Högskolan i Borås våren 2009. Redaktör: Lindh, Maria.

Nr 7: Styrning i offentlig förvaltning – teori, trender och tillämpningar. Brorström, Björn.

Nr 6: Vad är vetenskap? Elzinga, Aant.

Nr 5: A Delphi study of research needs for Swedish libraries. Maceviciute, Elena, Wilson, Tom D., Lalloo, Inga, Lindh, Maria.

Nr 4: In search of a new theory of professions. Nolin, Jan.

Nr 3: Knalleandan - drivkraft och begränsning. Ett forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden. Brorström, Björn, Edström, Anders, Oudhuis, Margareta.

Nr 2: Smart Textiles. Hallnäs, Lars, Redström, Johan, Walkenström, Pernilla.

Nr 1: Forskning vid Högskolan i Borås. Om förhållningssätt, innehåll, profil och metod. Brorström, Björn, Forsgren, Olov, Hallnäs, Lars, Höglund, Lars, Lindecrantz, Kaj, Nyström, Maria, Ordell Björkdahl, Susanne.