Huvudmeny
Mobiltelefon och dator

2017-09-25 10:41

Företagsforskarskola med fokus på digital handel


Den 12 september skickade Högskolan i Borås, tillsammans med Jönköping University in en projektansökan till KK-stiftelsen om finansiering för en företagsforskarskola. Flera av de som arbetat med ansökan är knutna till SIIR som forskare, t.ex. Ulf Johansson, Jenny Balkow och Malin Sundström. Gunnar Hellsten, senior rådgivare har också arbetat med att knyta företagskontakter till projektet.

Företagsforskarskolan, som har arbetsnamnet Industrial Graduate School in Digital Retail (INSidR), kommer att adressera forskningsfrågor som handlar om digitalisering och transformering av handel, eller som det står i ansökan: ”Digitalization affects all aspects of retail, requiring retailers to adapt their services and business models according to changes in society, and consequently in consumer behaviour and expectations. Increasingly, the retail industry needs to understand and predict consumer behaviour to be able to design and sustain successful business solutions. Digital retail often involves process innovation, or re-engineering of business principles and market logics, with technological development driving invention and enabling new business models.”

Vad är en företagsforskarskola?

För att bli doktor krävs att man går en forskarutbildning, där man läser forskarutbildningskurser och att man skriver en doktorsavhandling. I en företagsforskarskola är doktoranderna vanligtvis anställda på ett företag eller en organisation och arbetar en liten del av tjänsten med ordinarie arbetsuppgifter, parallellt med sina doktorandstudier, vilket gör att doktorandutbildningen beräknas ta fem år.

Besked om finansiering för projektet lämnas i december. Vid ett positivt besked kommer företagsforskarskolan i Digital Handel att samfinansieras av KK-stiftelsen, Högskolan i Borås och medverkande företag, där projektmedlem till största delen finansierar löner till doktoranderna. För högskolan är företagsforskarskolan en strategiskt viktig satsning, ur många aspekter: forskarutbildning, samverkan med näringslivet och samverkan med Jönköping University. För SIIR är det en viktig del i att stärka vår forsknings- och samverkansprofil inom digital handel och det ger också möjlighet för SIIR-forskarna att delta i projektet som handledare för de nya doktoranderna. 

Företagsforskarskolan är en långsiktig satsning på kompetensutveckling, både för högskolan och för medverkande näringsliv, som är unik och som stärker framtida möjligheter till innovation, affärsutveckling och samarbete.

Alla de företag med som känner igen sig i de utmaningar som beskrivits ovan kan vara med. Det kan exempelvis finnas någon anställd som redan har en magisterexamen och som vill utvecklas och ta nästa steg i sin karriär, samtidigt som företaget vill satsa på att utveckla spetskompetens inom digital handel. En annan variant är att Högskolan i Borås anställer en doktorand som arbetar för företaget.

Vill du veta mer?

Text: Camilla Carlsson
Foto: Suss Wilén