Huvudmeny

Lisbeth Åberg-Bengtsson

Lisbeth Åberg-Bengtsson

Senior professor

Jag arbetar som senior professor inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på elevers förståelse av grafiska representationer exempelvis i form av diagram och förklarande illustrationer i läromedel för grundskolans yngre åldrar. Därtill kommer forskning runt dimensionalitet i storskaliga test.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Mina forskarutbildningsstudier bedrev jag vid Göteborgs universitet under 1990-talet, där jag sedan arbetade som lektor, docent och professor i pedagogik innan jag tillträdde en professur i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Mittuniversitetet.

För närvarande är jag främst verksam inom forskningsprojektet Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning finansierat av Vetenskapsrådet.

Avhandlingstitel

Entering a Graphicate Society: Young Children Learning Graphs and Charts (1998), Göteborgs universitet.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354234
Mobilnummer: 0708-310874
E-post: lisbeth.aberg-bengtsson@hb.se

Till kontaktsidan