Huvudmeny

Eva Wahlström

Eva Wahlström

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Mina forskningsområden rör främst barn- och ungdomslitteratur samt läsvanor och läsforskning. Jag har arbetat på högskolan sedan 1994. Innan dess gick jag på olika konstskolor, Kulturvetarlinjen i Uppsala, läste Bibliotekarieprogrammet i Borås. Därefter arbetade jag som bibliotekarie och som projektledare för olika kulturprojekt.

För närvarande arbetar jag med en antologi "Nya läsningar av Astrid Lindgren" (utkommer vt 2015).

Är med i ett forskningsprojekt om hobbyryttares användning av sociala medier. Är även med i expertgruppen för "Bokhunden" vid Växjö universitet, ett flerårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355924
Mobilnummer:
E-post: eva.wahlstrom@hb.se

Till kontaktsidan