Huvudmeny

Stavroula Wallström

Stavroula Wallström

Universitetsadjunkt

Jag arbetar som adjunkt inom marknadsföring med fokus på interaktion mellan företag och kunder. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess utbildade jag mig inom direktmarknadsföring vid Högskolan i Borås. För närvarande är jag verksam i mitt avhandlingsprojekt som handlar om omställningen från abonnent till kund.

Huvudhandledare

  • Thomas Polesie, Göteborgs Universitet

Bihandledare