Snabbnavigation:

Retailing Research - en blogg om handel Fler inlägg


Teknologisk utveckling och humanism

Jag brukar ofta prata om exponentiell tillväxt när jag föreläser om handelns digitalisering.


The pub with no beer

I spend a lot of time in bars and pubs.

Fler inlägg

Följ Handelslabbet på Instagram

Företagsforskarskola inom Digital handel

2017-09-25

Företagsforskarskola med fokus på digital handel

Den 12 september skickade Högskolan i Borås, tillsammans med Jönköping University in en projektansökan till KK-stiftelsen om finansiering för en företagsforskarskola. Flera av de som arbetat med ansökan är knutna till SIIR som forskare, t.ex. Ulf Johansson, Jenny Balkow och Malin Sundström. Gunnar Hellsten, senior rådgivare har också arbetat med...

Företagsforskarskolan, som har arbetsnamnet Industrial Graduate School in Digital Retail (INSidR), kommer att adressera forskningsfrågor som handlar om digitalisering och transformering av hand