Projekt i labbet - Högskolan i Borås
Snabbnavigation:

Projekt i labbet

Person som håller en penna vid ett bordI Handelslabbet bedrivs forskningsprojekt som antingen är finansierade via statliga eller privata forskningsmedel.

Ibland görs också uppdragsforskning, vilket innebär att ett företag eller privatperson kommer med en specifik frågeställning som de vill att vi utreder. Alla forskningsprojekt som genomförs i Handelslabbet leder till resultat som på sikt används och publiceras i vetenskapliga rapporter och artiklar.

När ett företag betalar för ett forskningsuppdrag, görs en utförlig sammanställning av resultaten där ansvarig forskare redogör för analys och slutsatser direkt till uppdragsgivaren/företaget. Den typ av rapport som skrivs på beställning av ett företag väljer vi att inte publicera nedan på grund av företagssekretess. I de fall då det rör sig om uppdragsforskning anonymiseras eventuellt företagsnamn i offentliga vetenskapliga publikationer.

Rapporter, uppsatser och publikationer

 • Kan modeföretag förbättra shoppingupplevelsen i sina onlinebutiker? (kandidatuppsats)
 • Virtual Reality in Marketing – an explorative study (kandidatuppsats)
 • Konsumentens möte med teknologi i butik: Den digitaliserade köpprocessen (kandidatuppsats)
 • Banner som annonsform: en studie kring placering, utformning och attityder (kandidatuppsats)
 • Perception meet Reality: A pilot study of the self-congruence of female online shoppers, with regards to Fit, Size, and Shape (Masteruppsats)
 • Kundinsikt för framtiden - En rapport som är skriven i samarbete med Collector. Syftet med rapporten är att analysera svenska konsumenters beteenden och egenskaper i en allt mer digitaliserad handel där många svenskar ändrar sina köpvanor och prövar nya sätt att betala. I rapporten blickas också framåt och beskriver några trender vad gäller svenskars sätt att se på konsumtion och köp och hur sådan kunskap kan användas för att utveckla nya affärsmodeller och innovationer.
 • Automatiska rekommendationer The purpose of this study is to evaluate how recommender system based on collaborative filtering performs when used in retail stores. The evaluation is performed by measuring the accuracy of the recommendations a customer receives in a retail store as well as what the customer thinks of the recommendation. This study also intends to explore and shed light on people’s opinions concerning automatic recommendations in retail stores (Kandidatuppsats).
 • The effect of cosmopolitanism, national identity and ethnocentrism on Swedish purchase behaviour - Anita Radon och Malin Sundström har tillsammans med två externa forskarkollegor presenterat ett konferenspapper om svenskars köpbeteende där begreppet etnocentricitet utvecklas. Studien som presenteras är kvantitativ där svenska konsumenter har fått frågor om hur deras köpbeslut påverkas av deras attityder och förhållningssätt till att köpa produkter tillverkade i vissa länder. Resultaten visar att respondenternas inställning till etnocentricitet har en positiv påverkan på val av svenska varor (made in Sweden) men också på varor producerade i andra Europeiska länder.
 • Full-Circle Brand Experience report - En studie som beskriver handel utifrån ett konsumentperspektiv där vi menar att e-handel i framtiden verkligen måste stå för everywhere commerce och att äkta kundvärde innebär att erbjuda enkla och bekväma köpupplevelser. Inte att välja mellan online eller offline. Rapporten går att beställa via Centiro.
 • Under 2013 arbetade Malin Sundström för EU-kommissionen med ett uppdrag som innebar att kartlägga hinder och drivkrafter för att öka innovationstakten för Europeisk detaljhandel. Ladda ner slutrapporten som är skriven av Malin Sundström och Jonathan Reynolds.
 • Impulsive Buying Behaviour: The Role of Feelings When Shopping for Online Fashion - en studie om unga svenskars skäl till att impulshandla kläder på nätet (forskarpaper).
 • Retailers Do It Differently - The Need for a Retail Research Laboratory - en studie om hur detaljhandeln arbetar med innovationer samt hur en öppen innovationsmiljö kan förstärka möjligheterna för tillväxt, nya idéer och affärsmodeller (forskarpaper).
 • Consumers Online and Offline Shopping Behaviour - A research into Swedish consumers´ applied product attributes within and across online and offline channels (Masteruppsats).
 • Raising the pulse: the effect of Image Interactive Technology on customer pleasure and arousal in physical retail stores - en studie om effekten kundens njutning och upphetsning av interaktiv bildteknik i fysiska butiker (Masteruppsats).
 • Framtidens butik - en studie om hur informationsteknologiska lösningar kan implementeras i fysiska butiker (Magisteruppsats).
 • Köpbeteende och informationsbehov online för hemtextilprodukter - en studie som undersöker hur kvinnliga konsumenter handlar hemtextilprodukter på nätet som av många uppfattas som svåra och/eller komplexa att köpa.
 • Produktinformation i butiken - en studie om konsumenters behov av produktinformation i butik
 • En ny målgrupp för hemtextil - en förstudie om potentiella nya kunder för företag som säljer hemtextil
 • Milook - eyetracking på ny webbsida - test av funktioner och upplevelse.
 • May I help you SIIR?  - Vinnarna av handelns studentuppsatspris 2014 (Hakon Swensonstiftelsen och Handelns utvecklingsråd): en studie som visar att det krävs en hög nivå av personlig service för att få en högre kundnöjdhet i butik (kandidatuppsats).
  Denna uppsats har även tilldelats DF Academic Award 2014, ett pris som delas ut av Direct Selling Sweden till studenter, lärare och forskare som har skrivit en uppsats/ med anknytning till direkthandel.

Beställ utförlig rapport

En del av rapporterna ovan finns även i en mer utförlig version. Om du vill ta del av den, beställ ditt exemplar via siir@hb.se och ange vilken rapport du vill veta mer om.