Snabbnavigation:
Kvinna som pekar på en skärm

Testperson i Handelslabbet

Vill du bli en av våra testpersoner? Vi behöver respondenter till vårt handelslabb för att kunna genomföra de tester som är en del av vår forskning.

Som testperson intar du rollen som konsument och får ett uppdrag att genomföra. Alternativt vill vi göra intervjuer med dig.

Fyll i dina personuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig för mer information när vi genomför våra tester.

PuL - Personuppgiftslagen

Nedan uppgifter kommer att behandlas i en databas som SIIR och Handelslabbet samt högskolans personuppgiftsombud har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter om kontaktperson blir sökbar. Sökningar kommer att ske i databasen i samband med testverksamhet vid SIIR.
Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till annan part. 

Anmälan - testperson vid Handelslabbet

Du förbinder dig inte att ställa upp som testperson i och med anmälan. Vi kontaktar dig när vi har ett test att utföra och du får själv avgöra om du vill ställa upp. Du kan när som helst avanmäla dig från testregistret genom att maila till siir@hb.se
Kön

Tidpunkt för test (ange det som passar dig bäst, kryssa båda ifall det inte spelar någon roll)

En person som tar mått på en annan person

Testverksamhet


Intresserad av vilken typ av tester vi genomför?

Företagsforskarskola inom Digital handel

2017-09-25

Företagsforskarskola med fokus på digital handel

Den 12 september skickade Högskolan i Borås, tillsammans med Jönköping University in en projektansökan till KK-stiftelsen om finansiering för en företagsforskarskola. Flera av de som arbetat med ansökan är knutna till SIIR som forskare, t.ex. Ulf Johansson, Jenny Balkow och Malin Sundström. Gunnar Hellsten, senior rådgivare har också arbetat med...

Företagsforskarskolan, som har arbetsnamnet Industrial Graduate School in Digital Retail (INSidR), kommer att adressera forskningsfrågor som handlar om digitalisering och transformering av hand