Huvudmeny
Illustration SydVästenpriset

Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för fjärde året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Pristagaren som nomineras kan arbeta på olika organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform. Den som nomineras ska ha varit verksam som chef i några år för att kunna uppfattas utöva ett hållbart ledarskap.

Läs mer

Läs artikeln om förra årets vinnare.

Kriterier för att vinna priset:

1. Mål och resultat  (både kvalitet och ekonomi)
2. Medarbetare och arbetsmiljö
3. Brukare och kunder
4. Samarbete internt och externt (helhetssyn)
5. Hållbarhet och långsiktighet

Priset består av diplom och en prissumma om totalt 50 000 kr samt en sydväst.
Priset finansieras av Västra Götalandsregionen.

En jury, bestående av representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, utser pristagare och priset delas ut i april 2019 på Högskolan i Borås.
Vi återkommer med närmare datum.

Vem kan nominera?

Organisationer, arbetsplatser och individer kan nominera personer till priset.

Kriterier för nominering

Nomineringen ska innehålla namn, titel, organisation med motivering uifrån kriterierna
om varför förslagsställaren anser att personen ska nomineras till priset.

Nominering sker senast den 18 januari, 2019 via formulär nedan.

Frågor kan ställas till Margaretha Lundberg Rodin vid Centrum för välfärdsstudier, CVS, via mail margaretha.lundberg_rodin@hb.se

Information till nominerad

I samband med att du skickar in din nominering kommer personen du nominerar få upplysing om att hen har blivit nominerad till SydVästenpriset samt att vi kommer att behandla personuppgifterna i formuläret i syfte att utse finalister och vinnare.

Information om behandlingen av personuppgifter

De uppgifter som lämnas i formuläret kommer att behandlas av jurygruppen bestående av representanter från Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås kommun, Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund och Attendo, i syfte att kommunicera med dig vid behov samt utse vinnare av SydVästenpriset. Uppgifterna kommer att raderas efter prisutdelningen som är planerad i slutet av april, 2019.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (allmänt intresse).

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd.