Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Sydvästenpriset

Nominera en ledare till SydVästenpriset 2020

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för femte året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Pristagaren som nomineras kan arbeta på olika organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg eller socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform. Den som nomineras ska ha varit verksam som chef i några år för att kunna uppfattas utöva ett hållbart ledarskap.

Prisutdelning

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en prissumma om totalt 50 000 kr samt en sydväst. En jury, bestående av representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, utser pristagare och priset delas ut i 15 oktober 2020 på Högskolan i Borås.

Vem kan nominera?

Organisationer, arbetsplatser och individer kan nominera personer till priset.

Information till nominerad

I samband med att du skickar in din nominering kommer personen du nominerar få upplysing om att hen har blivit nominerad till SydVästenpriset samt att vi kommer att behandla personuppgifterna i formuläret i syfte att utse finalister och vinnare.

Nomineringen stängde 31 januari.