Undervisning i ambulanssjukvård

Ambulanssjukvårdens utveckling inom VGR – enkät inför Forskningssymposium den 5 mars 2020

Ambulanssjukvårdens uppdrag är att möjliggöra en kvalificerad sjukvård som är tillgänglig och säker för patienter och anhöriga utanför sjukhus. Samverkan mellan vårdgivare, näringsliv, universitet och högskolor påtalas ofta vara grunden för att kunna genomföra uppdraget i ett föränderligt samhälle där hälso- och sjukvården ständigt utvecklas. Nya krav och förväntningar riktas dels mot ledningen av VGRs ambulanssjukvård samt dels mot personalen som dagligen möter patienter med skiftande vårdbehov.

Vi på PreHospen hoppas att ni vill besvara följande frågor. Era synpunkter kommer att utgöra underlag för Forskningssymposiet om Prehospital akutsjukvård som hålls den 5 mars 2020 på Högskolan i Borås.

* obligatoriska fält.