Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Johan Herlitz

2019-09-24 11:36

Johan Herlitz tilldelas Svenska prehospitala priset


Många års arbete inom den prehospitala hjärtsjukvården har lett till flera belöningar för Johan Herlitz, senior professor inom prehospital akutsjukvård. Nu tilldelas han Svenska prehospitala priset. Att få priset ser han givetvis som en ära, men den största vinsten är hans bidrag till att allt fler liv räddas med hjärt- och lungräddning.

Svenska prehospitala priset delas ut av Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulansvård, vid deras årliga kongress. I år gick priset till Johan Herlitz, senior professor vid PreHospen vid Högskolan i Borås. I motiveringen skriver juryn om hans mångåriga arbete med Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret och hur data använts därifrån för att öka möjligheten till överlevnad hos den som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus.

– Sedan 1995 har jag varit ansvarig för registret och förr var personer som får hjärtstopp utanför sjukhus en grupp där nästan ingen överlevde. Vi har bland annat bevisat att tiden är den mest kritiska faktorn och att om någon påbörjar hjärt- och lungräddning innan ambulansen är på plats, är chansen för överlevnad mycket större, förklarar Johan Herlitz.

Under åren som Johan Herlitz arbetat med registret har han sett att allt fler använder hjärt- och lungräddning, vilket har lett till att antalet som överlever hjärtstopp har ökat.

–  Jag kan inte säga hur stor roll våra rapporter har spelat i att rörelsen kring HLR fortsätter att växa, men jag tror inte att en sådan folkrörelse kan överleva år efter år utan att ha en vetenskaplig grund att luta sig mot. Vårt arbete har nog varit en bidragande faktor till att så många kan HLR i dag.

Var sjätte timme räddas ett liv med HLR

Den senaste årsrapporten visar att drygt 600 personer räddats till livet med hjärt- och lungräddning utanför sjukhus och över 800 inom sjukhusen i Sverige.

–  Det blir ungefär en person var sjätte timme och det är en väldigt fin siffra, konstaterar han.

De här bedrifterna uppskattade Flisa, som beskriver att Johan Herlitz är ”en föregångare vad gäller kunskapsstyrning innan detta begrepp blev allmänt gods och han har en lysandeförmåga att förmedla detta till medarbetare och doktorander.”

–  Det är alltid trevligt med uppskattning, det tror jag att alla mår bra av och att få priset gjorde mig glad.

Läs mer

Läs reportaget om Johans arbete med HLR

Läs mer om PreHospen – Centrum för prehospital forskning

Johan Herlitz forskningsprofil

Läs mer om Svenska HLR-registret 

Text: Andrea Jonsson

Bild: Ciprian Gorga