Huvudmeny

2017-11-30 11:07

Hej Rikard König…


… fyra frågor till Rikard, forskare vid SIIR -Swedish Institute for Innovative Retailing.

Rikard König, Högskolan i BoråsDin forskning fokuserar på att hitta de historier och samband som gömmer sig i stora datamängder. Hur kommer det sig?
– Jag har alltid gillat datorer och fick min första dator när jag var 12 år. Redan då var det programmering och framför allt artificiell intelligens, AI, som fångade mitt intresse. Sedan dess har AI och programmering varit ett stort intresse och det var också detta som ledde mig till Högskolan i Borås och Systemarkitekturutbildningen.

– Under utbildningen skrev jag både en C- och D-uppsats som handlade om AI, eller mer precist maskininlärning, vilket resulterade i en forskningsartikel som presenterades på en internationell konferens. Därmed fick jag en chans att doktorera inom just maskininlärning och då var steget inte långt när jag fick frågan om jag ville vara med i SIIR. Det som främst gjorde att jag hoppade på SIIR var dock att det är ett sådant härligt gäng att jobba med.

Vad forskar du om på SIIR?
– Generellt handlar min forskning om att hitta mönster i stora datamängder. Det är fokus på att helt automatiskt ta fram ett träffsäkert beslutsunderlag. För de företag som vi jobbar mot inom SIIR kan det innebära hjälp med att svara på frågor som till exempel vilka kunder som riskerar att lämna företaget, vilket erbjudande de ska rikta till vilken kund eller hur mycket de kommer att sälja av en produkt som är ny för säsongen.

– Inom handeln finns det dock mycket expertkompetens och fingertoppskänsla som inte går att representera som data. Därför är fokus i min forskning inom SIIR att hitta metoder som kan kombinera expertkunskap med teknik, men också hur man på bästa sätt presenterar analysresultat för olika beslutsfattare, till exempel en inköpare eller marknadsförare.

Vad motiverar dig i ditt arbete?
– Jag har alltid tyckt att det är roligt och utmanande att lösa svåra problem. Att sedan göra det med generella algoritmer som kan appliceras på vitt skilda områden är fascinerande. AI är ett av de hetaste områdena i nästan alla branscher idag och det är spännande att vara en del av den utvecklingen.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
– Jag vill så klart att min forskning ska komma till nytta i samhället och göra skillnad.

Mer om Rikard

Text: Erika Danielsson
Foto: Privat