Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2017-12-07 11:31

Idéskiss om forskningsprojekt vidare hos Handelsrådet


Handelsrådets utlysning ”Forskning relevant för handelsnäringen” avsätter tolv miljoner i en utlysning under hösten 2017. Ansökningsförfarandet sker i tre steg; först skickar man in en idéskiss till ett forskningsprojekt, därefter väljs ett antal idéer ut som går vidare till steg 2 där forskarna får skriva en fullständig projektansökan. De starkaste ansökningarna går sedan vidare till intervju och presentation i steg 3.

Firouze Pourmand HilmerssonFirouze Pourmand Hilmersson är projektledare för projektidén ”Framgångsdrivande internationella tillväxtstrategier för e-handelsföretag” och har gått vidare till steg 2 i ansökningsprocessen.

- Svensk E-handel växer explosionsartat. Branschen förutspås en fortsatt positiv utveckling då fler kunder vänjer sig vid nya inköpsformer. Svensk detaljhandel har ett gott internationellt rykte med föregångare som IKEA och HM, berättar Firouze.

- E-handelsföretag kan dra nytta av detta goda renommé. Internationalisering av e-handel är förknippad med idén om att den digitala tidsåldern medför ”death of distance”. Internet ger en global access till kunder. Trots detta, visar empiriska studier att merparten av de framstående svenska e-handelsföretagen har ett lokalt eller regionalt fokus snarare än globalt. Vi riskerar därför att förlora betydande marknadsandelar internationellt.

- Syftet med detta projekt är att tillsammans med aktörer i näringen utveckla kunskap, om konkurrenskraften för svensk e-handel på en global marknad. Vi frågar oss därför: I vilken utsträckning förklarar internationaliseringsstrategin, i termer av spridning, hastighet, mönster och beroendeskap, e-handelsföretags framgång över tid?

Vad är nästa steg för ert projekt?
- 43 stycken idéskisser skickades in till Handelsrådet och 18 av dem har gått vidare till steg 2. Vi ska nu sätta igång att skriva en fullständig projektansökan ihop med våra samarbetspartners; E-handelsstaden Borås, Göteborgs Universitet samt aktörer från näringslivet. Därefter hoppas vi på ett positivt besked från Handelsrådet att vi blir ett av de projekt som får ta del av de tolv miljoner som ska fördelas. Besked lämnas i mitten av april 2018.

Text: Camilla Carlsson
Foto: Högskolan/Mostphotos