Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

ÅForsk

Beskrivning

ÅForsk bildades 1985 och är arvtagare efter den år 1895 startade Ångpanneföreningen.

ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.

ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.