Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Agneta Prytz-Folkes & Gösta Folkes stiftelse

Beskrivning

År 2008 bildades Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet.

Stiftelsen alternerar mellan åren med att ge anslag till forskning inom vårdvetenskap respektive medicin.