Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

ERDF - Interreg Baltic Sea Region Program

Beskrivning

Interreg Baltic Sea Region Program 2014-2020 stöder integrerad territoriell utveckling och samarbete för en mer innovativ, bättre tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Partners från länder runt Östersjön samarbetar i gränsöverskridande projekt om gemensamma viktiga utmaningar och möjligheter.