Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

EU - Leonardo da Vinci Programme

Beskrivning

Leonardo da Vinci fokuserade på yrkesutbildning.

Det handlade både om lärandes och lärandes behov inom sektorn, nämligen praktikanter i yrkesutbildning, lärare och utbildare, institutioner och utbildningsorgan, företag, föreningar, arbetsmarknadens parter och organ som rör livslångt lärande eller på arbetsmarknaden.