Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

EU - Tempus Programme

Beskrivning

Tempus är EU:s program som stöder moderniseringen av högre utbildning i partnerländerna i Östeuropa, Centralasien, västra Balkan och Medelhavsområdet, främst genom samarbetsprojekt på universitet.