Huvudmeny

EU

Beskrivning

Forskning och innovation bidrar direkt till vår välfärd och till den enskildas och samhällets livskvalitet. Lissabonfördraget stärker EU:s åtgärder inom forskningen i syfte att skapa ett europeiskt forskningsområde.