Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

EU - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Beskrivning

The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects.

A principal aim of the Programme is to expand the scope of territorial cooperation and focus on high quality projects in innovation, the environment, accessibility, and sustainable and competitive communities.