Huvudmeny

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Beskrivning

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte står den för styrka och kraft som vår finansiering bidrar med till det svenska forskarsamhället och på sikt också till individens och samhällets utveckling.