Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hjärt-Lungfonden

Beskrivning

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att besegra tuberkulos (tbc) i Sverige. Kampen var framgångsrik och i dag är tuberkulos inte längre den folksjukdom den en gång var i vårt land. Numera är Hjärt-Lungfondens mål främst att besegra vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom.