Huvudmeny

Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

Beskrivning

Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden:

  • Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor
  • Juridisk tillsyn av högre utbildning
  • Granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) startade sin verksamhet den 1 januari 2013 efter att tre myndigheter på högskoleområdet slagits samman till två. UKÄ tog över verksamhet som tidigare legat på Högskoleverket.