Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kommunförbundet Västernorrland

Beskrivning

Våra sju kommuner har gett oss ett uppdrag: Att stödja deras utvecklingsarbete. Genom forskning, utbildning och omvärldsbevakning lyfter vi problem och möjligheter. Vi ger ett kommunalt perspektiv på regional utveckling. Vi är kommunernas gemensamma röst i välfärdsfrågor.