Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Kungliga biblioteket

Beskrivning

KB är ett bibliotek och en myndighet. Ytterst handlar vårt uppdrag om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.