Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Länsbibliotek Dalarna

Beskrivning

Länsbibliotek Dalarna är en del av det nationella biblioteksnätverket med uppdrag att främja folkbibliotekens utveckling i länet. Länsbiblioteket tillhör Kultur- och bildningsförvaltningen i Landstinget Dalarna.

De kommunala bibliotekens behov, landstingets kultur- och bildningsplan, landstingets biblioteksplan och bibliotekslagen utgör grunden för verksamheten. Fokus ligger på att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek.