Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Länsbibliotek Dalarna

Beskrivning

Länsbibliotek Dalarna är en del av det nationella biblioteksnätverket med uppdrag att främja folkbibliotekens utveckling i länet. Länsbiblioteket tillhör Kultur- och bildningsförvaltningen i Landstinget Dalarna.

De kommunala bibliotekens behov, landstingets kultur- och bildningsplan, landstingets biblioteksplan och bibliotekslagen utgör grunden för verksamheten. Fokus ligger på att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek.