Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Länsbibliotek Uppsala

Beskrivning

Länsbiblioteket har till uppgift att stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Uppsala län, så att alla invånare får en jämlik tillgång till biblioteksservice. Länsbiblioteket är alltså inget fysiskt bibliotek utan en stödfunktion. Till våra uppgifter hör bland annat att:

  • Bedriva kompetens- och verksamhetsutveckling genom fortbildning för länets bibliotekspersonal.
  • Initiera projekt och stimulera till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
  • Samarbeta med andra regionala institutioner och bygga nätverk på lokal, regional och nationell nivå.