Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Länsbibliotek Uppsala

Beskrivning

Länsbiblioteket har till uppgift att stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Uppsala län, så att alla invånare får en jämlik tillgång till biblioteksservice. Länsbiblioteket är alltså inget fysiskt bibliotek utan en stödfunktion. Till våra uppgifter hör bland annat att:

  • Bedriva kompetens- och verksamhetsutveckling genom fortbildning för länets bibliotekspersonal.
  • Initiera projekt och stimulera till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
  • Samarbeta med andra regionala institutioner och bygga nätverk på lokal, regional och nationell nivå.