Huvudmeny

NordForsk

Beskrivning

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och tillrättalägger nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning.