Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

NordForsk

Beskrivning

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och tillrättalägger nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning.