Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

NordForsk

Beskrivning

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och tillrättalägger nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning.