Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Region Uppsala

Beskrivning

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, samt regional utveckling. Tillsammans arbetar de med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för invånarna.