Regionbiblioteket i Örebro län

Regionbiblioteket i Örebro län

Regionbibliotekets verksamhet bygger på de uppdrag som Bibliotekslag (2013:801) ger den regionala biblioteksverksamheten. Regionbibliotekets tre anställda verkar aktivt för att uppfylla kraven på utveckling och samverkan som bibliotekslagen gett oss.

Länk till Regionbiblioteket i Örebro län