Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Regionbiblioteket i Örebro län

Beskrivning

Regionbibliotekets verksamhet bygger på de uppdrag som Bibliotekslag (2013:801) ger den regionala biblioteksverksamheten. Regionbibliotekets tre anställda verkar aktivt för att uppfylla kraven på utveckling och samverkan som bibliotekslagen gett oss.