Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Stiftelsen FOKUS BORÅS

Beskrivning

1999 instiftade Berit och Bengt Swegmark Stiftelsen Fokus Borås. Stiftelsen erhöll en donation som bestod av cirka 300 grafiska verk av framstående internationella samtida konstnärer. Härutöver tillfördes stiftelsen ett kapital för fullgörande av de ändamål som donatorerna bestämt. Stiftelsens ändamål bestämdes till att främja medicinsk forskning och utbildning samt konstnärlig utveckling inom kulturlivet i Borås.