Huvudmeny

Sveriges kommuner och landsting

Beskrivning

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner,  landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKL. Regionerna som är medlemmar är  bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.